A Firkálásaim

(archives)

Van egy álmom

– Qpak
Van egy álmom, így
Már nem élni tovább ezen a világon.
Várom már a csendet,
Várom már az éjt,
Mely minden gondomat elcsendesít.

Nincs értelme élnem
nincs értelme várnom
Úgyis csak Te létezel nekem a világon.
Te vagy az én életem,
Te vagy az én álmom
Szeretlek! Szeretlek!
Némán ordibálom!

Eltelnek a napok
Peregnek a hetek
Csak nézem a távolt mely már
nem kecsgtet.

Rémísztönek tünik a jövö nélküled,
Istenek?!
Sátánok?!
Hívtok már éngemet?

Nem tudom mit tegyek,
Hogyan szóljak hozzád?
Csak csendesen suttogom:
Szeretlek!!!
Szeretlek!!!
Szeretlek!!!
  Világ!!!
             /2003./I.

Érted

– Qpak
Látványod feltámasztott
Halottsápadt bőrömön rodhadt hús szaga!

Lágyan ringó bölcsőben önmaga
Vérző halott lélek
Pengék a sötétben
Meg- megrebben a kés a vesémben!

Nincs csend
Nincs zaj
Fényben fürdik az éledő hajnal
A lelkem adtam Érted?
De megérted
Csak el ne vesszen a kínzó, sötét fényben!
De megérte!
             /2006.12./I.

Halucináció

– Qpak
..........addig még
szeretlek

emberek a szürkeségben
veled együtt messzeségben

találtalak hirtelen
nem engedlek tégedet

holdban láttam életem
megkérdeztem végzetem

s amit súgott énekem
halálommban megteszem!
             /2006.01./l.

Széljegyzet

– Qpak
Mindenben
Képeket
Meghallgatom
Létemet

Látomásból képek
Tündökölnek szépen!
S mit nem láthatok én,
Veled költözik belém!
            /2005.12./I.

Búcsú

– Qpak
Bíborpázsit felett
Hamuszürke kép!
Szilánkok a jégben
Néma, halott tér!

Foltokban a felhők
A sötétbe térnek
S amerre a nap kél
Ott talállak Téged!
             /2005.07./I.

MegTalálomra

– Qpak
Ürességből Sötétségbe
Árnyakból a Feledésbe
Fekete színű jégcseppekből
Látom Végzetem

Fekete a kép
mit látok mögöttem?
Fekete a lét
mit elém festettem!
S most
most látom életem.
tündöklő hamis értelem.
Kristályfehér képeken...

DE! Nem!
Nnn-Eee-M!
Ne...
...kem
Már
Halott
Vagy...
...ok!
             /2005.06./I.

Szeretlek

– Qpak
ismeretlen végtelen!
távolságban életem
csillagokba révedek!
életem, az életed
végtelenben képeket!
pillanatom a végzetem
kezedben az életem!
szemeid, a végtelen...
csakis érted létezem...
             /2005.05./I.

Álmaid felett

– Qpak
S sikoltó kezek ölelésében
Rettegve nézem múltam, jelenem
S létem

Most némán kísértek az éjben,
Hol tétova kezek, mozdulatlan éjji neszek
Szaggatják halvány képemet!

Látlak TÉgED
Végzet!
Halott!
Döglött!
éber

kereslek a messzeségben!

Felettem az ég sötétje
alattam a mezők messzesége
S hiányodból megannyi csepp
esőként öntözi ezt!

Nézlek!

Te nem látsz!

Arcom holtsáppadként néz rád
S mint elvágyódó kép
arcod ho...
...mályba vész!
De én látom még.
Bár az idő és a tér távolba nyúl,
Én részegként mozdulok vadul...
De én látom még.
Halált hoz az esti szél,
Bár nem érzem, tudom!
Mélysötét halott alkonyon
Bár nem tudom mikor?
Hol?
De én látom még.
De kit?
S hol?
De követlek
követlek
tudom-
míg mosolyod szívembe hatol...

Kellemes nyári alkonyon
Életem a halálnak dalol!
             /2005.04./II.

Távolság

– Qpak
Mitől félsz?
Mitől reszketsz hangtalan?

Mindenem egy árva mozdulatban...

Téged nézlek Álmaimban!
             /2005.04./I.

Az Életem

– Qpak
Léptek hallanak kristályszín papíron,
Nyomok látszanak sötétszín hangokon
Szemedbe fagyott életem,
S én kutatom,
keresem
végtelen.

Ezüstkék fellegek ontják harmatszín véremet.

S csillagos nyári éjjelen
Idegként
pendült
érzelem
Mi felvágja
védett lelkemet!

S míg fölém hajolsz csendesen,
/Kezedben halálom lelem.../
Pendülnek húrok, ridegen!
Utolsó lélegzetem veszem,
S szívem még egyet dobban... veled!
             /2005.03./IV.